Showing all 8 results

Business Networking Volume

2,000.00
Vstupte do světa, kde je růst vašeho podnikání naší prioritou! Naše platforma nabízí jedinečnou kombinaci služeb organizací událostí a produkce šité na míru k podpoře osobních vztahů, zajištění nových obchodních partnerství a vedení vašich služeb nejdynamickějšími způsoby. Povznesete své podnikání s našimi přizpůsobenými službami organizací událostí a produkce a připojte se k naší komunitě a otevřete dveře k nekonečným možnostem podnikání. Proč si nás vybrat? Mírová organizace událostí: Ponořte se do zkušeností tvorby události, která rezonuje s podstatou vaší značky. Od výběru dokonalého místa až po zajištění prvotřídního cateringu a moderátorů, jsme s vámi na každém kroku. Naše prioritou? Zajistit, aby obsah a podstata vaší události okouzlily vaše publikum. Bezproblémová příprava materiálů: Pošli nám vaše nápady a materiály a sledujte, jak je proměňujeme na profesionální balíček, který hovoří za váš byznys. Cílevědomý dosah: Neorganizujeme jen události, ale vytváříme zážitky, které přitahují správné publikum. Náš tým se specializuje na identifikaci a angažování lidí a společností s nejvíce sladěnými vašimi službami. Zaručená účast a analýza zpětné vazby: Můžete si být jisti, že účast každého důležitého hostitele je potvrzena a zaznamenána. Navíc naše analýza po události zajistí, že každá událost, kterou pořádáme, je krokem k dokonalosti. Představení vašeho podnikání, předdefinované: Když na vásíří světla reflektorů, příležitost odhalit nejlepší stránky vašeho podnikání. Pod naším vedením bude každá vaše prezentace směsí profesionalismu, efektivity a trvajícího dopadu. Přizpůsobení každé velikosti události: Ať už jde o uzavřené setkání pro 20 lidí nebo velkolepou akci pro 300, náš flexibilní přístup zajistí, že každá událost bude nezapomenutelným zážitkem, který odráží étos a aspiraci vašeho podnikání. Přidejte se k naší úspěšné cestě: Využijte příležitost obohatit své podnikání prostřednictvím událostí a produkce, které vás nejen spojují s klíčovými hráči ve vašem odvětví, ale také otevírají dveře k novým podnikatelským záměrům a spolupracujícím. Vaše spokojenost a podnikatelský úspěch jsou měřítkem našeho úspěchu. Vydáme se na tuto cestu s vámi, kde každá událost je krokem ke světlejší budoucnosti vašeho podnikání. Udělejte z každé události milník na cestě k vašemu úspěchu!

Business Networking Volume

2,000.00
Elevate Your Business with Our Customized business networking and Production Services Step into a world where your business growth is our priority! Our platform offers a unique blend of event organization and production services tailored to foster personal relationships, secure new business partnerships, and amplify your services in the most dynamic ways. Join our community and unlock the door to endless possibilities for your business expansion. Why Choose Us for Your Event Needs?
  • Tailored Event Planning: Dive into the experience of crafting an event that resonates with your brand's essence. From selecting a perfect venue to arranging top-notch catering and moderators, we're with you at every step. Our focus? Ensuring your event's content and substance captivate your audience.
  • Seamless Material Preparation: Send us your ideas and materials, and watch us transform them into a professional package that speaks volumes about your business.
  • Targeted Outreach: We don't just create events; we create experiences that draw in the right crowd. Our team specializes in identifying and engaging the people and companies most aligned with your services.
  • Guaranteed Participation and Feedback Analysis: Rest assured, the attendance of every important guest is confirmed and accounted for. Plus, our post-event analysis ensures each event we craft is a learning curve toward perfection.
Presenting Your Business, Redefined: As the spotlight shines on you, seize the opportunity to unveil the finest aspects of your enterprise. Under our guidance, every presentation you make will be a blend of professionalism, effectiveness, and lasting impact. Catering to Every Event Size: Whether it's a small gathering of 20 or a grand affair for 300, our versatile approach ensures that every event is a memorable one, echoing your business's ethos and aspirations. Join Our Success Story: Embrace the chance to enhance your business through events and production that not only connect you with key players in your industry but also open doors to new ventures and collaborations. Your satisfaction and business triumph are the benchmarks of our success. Embark on this journey with us, where every event is a step towards your business's brighter future. Let's make each event a milestone in your success story!

HR Business Partnership

24,000.00
Proč potřebujete našeho HR Business Partnera?  Mnoho společností rozšiřuje svá oddělení lidských zdrojů najímáním obchodního partnera HR. Jednotlivci v této roli spolupracující s výkonným vedením, zajišťujícím, že strategie organizace získávání a vedení talentů jsou v celkovém souladu s obchodními cíli transformace a růstu. Úspěch jako HR obchodního partnera znamená znát detaily toho, jak podnik funguje a co potřebuje k dosažení svých finančních a provozních cílů. Tito odborníci se zároveň musí ponořit do principů náboru, řízení a podpory zaměstnanců. Role klade mnohem větší důraz na rozvojovou strategii než jiné pozice HR a také přichází s jedinečným souborem odpovědnosti a dovedností. HR business partner je senior profesionál zaměřený na využití lidských zdrojů, aby pomohl obchodní jednotce/malém podniku, středně velkému podniku, korporaci nebo holdingové společnosti uspět. HR Business Partner – Optimalizace vašeho kapitálu Naše služba HR Business Partner představuje komplexní přístup k řízení lidských zdrojů, který vám pomůže efektivně řídit pracovní pozici a zajistí, aby váš tým tvořili ti nejkvalifikovanější a nabízení jednotlivci. Popis pracovních povinností HR Business Partnera jako strategického architekta vaší firemní expanzi. U nás můžete očekávat aktivní přístup, pečlivé řízení a odpovědný proces založený na našich zkušenostech. 

HR Business Partnership

24,000.00
Why do you need our HR Business Partner?  Many companies are expanding their human resources departments by hiring an HR business partner. Individuals in this role work with executive leadership to ensure that the organization's talent acquisition and retention strategies are aligned with the overall business goals of transformation and growth. Success as an HR business partner means knowing the ins and outs of how a business works and what it needs to achieve its financial and operational goals. At the same time, these professionals must immerse themselves in the principles of recruiting, managing and supporting employees. The role places much greater emphasis on strategy development than other HR positions and also comes with a unique set of responsibilities and skills. An HR business partner is a senior professional focused on leveraging human resources to help a business unit/small business, mid-sized business, corporation, holding company succeed. HR Business Partners must excel in project management, communication with stakeholders, and remote team leadership for clients. The ability to effectively manage change and identify strategic plans for the organization is essential. Identifying and  developing leaders, evaluating performance, and maintaining confidentiality with sensitive information is also necessary. Communication skills in a diverse environment, including intercultural and digital communication, are critical to success. Rejecting proposed changes and presenting alternatives is crucial in the change advocacy process.

PitchUS

5,000.00
Proč naše komunita? Jsme obchodní komunita, srdcem evropských obchodů. Jsme tým mladých i zkušených podnikatelů, jsme přáteli a partnery.  Odemkněte potenciál vašeho podnikání s naším odborným vedením. Jste podnikatelem s podstatným nápadem, který je potřebný, nebo produktem, který může změnit pravidla hry? Hledáme vizionáře jako jste vy – průkopníky a inovátory, kteří nebojí vypovídají ustáleného pořádku. V jádru věřím v transformační sílu skvělých nápadů a jsme tu, abychom pomohli pro vaši vizi v realitě. Našimi partnery jsou investoři jak Ti začínající tak i silní a velcí.  Proč jsou investoři s námi?  Naši investoři s námi spolupracují více než od 06 měsíců i po 10 let. Mezi námi je důvěra, spolehlivost, dlouhodobá spolupráce a přínos ověřených projektů, dobrých nápadů a zhodnocení prostředků.  Mnoho investorů hledá velký potenciál, velké nápady, skvělé týmy, smysluplné projekty, dlouhodobě udržitelné, životaschopné, konkurenceschopné a mají prokazatelný potenciální růst o 100 % výše.   Koho hledáme?  V srdci každého skvělého nápadu leží potenciál pro transformaci. Zde se setkávají inovace s příležitostmi a právě zde může vaše vize nabýt hmatatelné podoby. Tady se mi přihlásím. Jsme partner, který nejen rozumí svým podnikatelským záměrům, ale je vaší vizí stejně nadšen jako vy. Hledáme průkopníky, inovátory, snílky – podnikatele, kteří se nebojí myslet jinak. Chápeme výzvy spojené s rozjezdem a udržováním podnikání na dnešním dynamickém trhu a proto jsme tu pro vás.  S kapitálem přinášíme bohaté zkušenosti a síť příležitostí. Podrobně prozkoumáme váš obchodní model, pečlivě prozkoumáme každý krok, abychom zajistili, že není jen životaschopný, ale je připraven na úspěch. Nejde jen o čísla a strategie. Jde o příběh, který stojí za vaší značkou, touhu, která pohání váš tým, a inovace a nový pohled, který chcete přinést do světa. Rádi vás doprovázíme na této cestě! Už nejste sami jako námi máte podporu v dosahování úspěšných výsledků a průlomu na trhu. Proč se přihlásit k nám?  Budete součástí mezinárodních obchodních komunit. Vzděláváme se, obchodujeme, podporujeme členy, poskytujeme služby pro růst našich členů, jsme strukturovaní, cílevědomí, máme vždy plán a směřujeme k našim cílům. Měříme naše výsledky, měříme činy, procesy i výstupy naší spolupráce a máme silný back office. Jste v rukou odborníků, mezinárodních obchodních sítí, jste součástí mezinárodní obchodní sítě partnerů, získáváme cílené kontakty do komunity .

PitschUS

5,000.00
Jsme obchodní komunita, srdce evropského podnikání. Jsme tým mladých a zkušených podnikatelů, jsme přátelé a partneři. Odhalte potenciál svého podnikání s našimi odbornými radami. Jste podnikatel s důležitým nápadem, snem, který je třeba uskutečnit, nebo produktem, který může změnit pravidla hry? Hledáme vizionáře jako jste vy – průkopníky a inovátory, kteří se nebojí postavit se zaběhnutým pořádkům. V našem jádru věříme v transformační sílu skvělých nápadů a jsme tu, abychom vám pomohli proměnit vaši vizi ve skutečnost. Naši partneři jsou jak začátečníci, tak silní a velcí investoři. Proč jsou investoři s námi? Naši investoři s námi spolupracují déle než 6 měsíců až 10 let. Je mezi námi důvěra, spolehlivost, dlouhodobá spolupráce a přínos osvědčených projektů, dobré nápady a zhodnocení zdrojů. Mnoho investorů hledá velký potenciál, velké nápady, skvělé týmy, smysluplné projekty, dlouhodobě udržitelné, životaschopné, konkurenceschopné a mají prokázaný potenciál růst o 100 % výše. koho hledáme? V srdci každého skvělého nápadu leží potenciál pro transformaci. Zde se inovace snoubí s příležitostí a zde může mít vaše vize hmatatelnou podobu. Zde vstupujeme my. Jsme partnerem, který nejen rozumí vašim podnikatelským záměrům, ale je stejně nadšený z vaší vize jako vy. Hledáme průkopníky, inovátory, snílky – podnikatele, kteří se nebojí myslet jinak. Rozumíme výzvám zahájení a udržení podnikání na dnešním dynamickém trhu, a proto jsme tu pro vás. S kapitálem přinášíme bohaté zkušenosti a síť příležitostí. Podrobně prozkoumáme váš obchodní model a pečlivě prozkoumáme každý krok, abychom zajistili, že bude nejen životaschopný, ale také nastavený na úspěch. Není to všechno o číslech a strategii. Je o příběhu vaší značky, touze, která pohání váš tým, a inovacích a nové perspektivě, kterou chcete světu přinést. Jsme rádi, že vás můžeme na této cestě doprovázet! Už na to nejste sami a s námi máte výraznou podporu v dosahování úspěšných výsledků a průlomu na trhu. Proč se přihlásit k nám? Budete součástí mezinárodní obchodní komunity. Vzděláváme se, obchodujeme, podporujeme členy, poskytujeme služby pro růst našich členů, jsme strukturovaní, cílevědomí, vždy máme plán a směřujeme k našim cílům. Měříme naše výsledky, měříme akce, procesy a výstupy naší spolupráce a máme silný back office. Jste v rukou odborníků, mezinárodních obchodních partnerů, jste součástí mezinárodní obchodní sítě, získáváme cílené kontakty v komunitě.

StartGrowUP

500.00
Our Startup Program for starting or already operating production, technology and AI companies "Grow UP Solution" We are looking for: new technologies, talents, interesting know-how that moves us forward in our future. It simplifies our daily activities, minimizes potential losses, errors that cause a deficit and points to a new real direction of use. We bring an innovative approach to growing startups and existing companies that aim to start a business professionally and achieve success through dynamic growth. What awaits you? Regular cooperation with a team of experts and planning of activities, measurement of results and evaluation of plans, data and results await you. The goal is to grow as a company, as a team by min. 200% under professional supervision. What will we bring you? * Validation of your product. * Expansion on the Czech, Slovak and European markets. Expansion in the international market. * Our experts will lead you to a stable and prosperous company that will attract investors. *Your growth will reach interesting business partners without whom it will not be possible in the future. * New faces to the team. * New customers from a number of our communities. Why with us? We are a community of entrepreneurs, our members and partners include experts with min. 10 years of experience. We see the future in cooperation between companies, corporate customers and investors.

StartGrowUP

500.00
Náš Startup Program pro začínající nebo již fungující výrobní, technologické a AI firmy "Grow UP Solution" Vyhledáváme nové technologie, talenty, zajímavé know-how, které nás posouvá směrem ke kupředu v naší budoucnosti. Zjednoduší naší denní činnost, minimalizujeme potenciální ztráty, chyby, které způsobí deficit a ukazuje na nový reálný směr využití. Přinášíme inovativní přístup k rostoucím začínajícím a existujícím společnostem, které si kladou za cíl začít podnikat profesionálně a dosáhnout úspěchu prostřednictvím dynamického růstu.  Co vás čeká? Čeká vás pravidelná spolupráce s týmem odborníků a plánování aktivit, měření výsledků a vyhodnocení plánů, dat, výsledků. Cílem je vyrůst jako firma, jako tým o min. 200% pod odborným dozorem.   Co vám přineseme? Validaci vašeho produktu. Expanzi na českém, slovenském a evropském trhu. Expanzi na mezinárodním trhu. Naši odborníci vás dovedou ke stabilní a prosperující firmě, která zaujme investory. Váš růst osloví zajímavé obchodní partnery, bez kterých to v budoucnosti nepůjde. Nové tváře do týmu. Noví zákazníci z řady našich komunit. Proč s námi?  Jsme komunita podnikatelů, mezi našimi členy a partnery patří odborníci s min. 10 letými zkušenostmi. Vidíme budoucnost ve spolupráci mezi firmami, firemními zákazníky a investory.